SVATEBNÍ SALÓN
 Marry Me svatební salón
Žerotínova 16, Nový Jičín

Mobil: +420 773 220 001
Email:
svatebnisalon@marryme.cz
Web: www.marryme.cz 


Otevírací doba:
Po:  9:00 - 18:00
Út:   na objednání
St:   9:00 - 18:00
Čt:   na objednání
Pá:  9:00 - 18:00
So:  zavřeno
Ne:  zavřeno

Milé nevěsty,
pokud nás chcete navštívit a vyzkoušet si svatební šaty, doporučujeme Vám předem se objednat
telefonicky na 773 220 001
                               
                                   Děkujeme 


 
Jsme na:
 
slide

KONTAKT


MARRY ME svatební salón


Mobil: +420 773 220 001
Email: svatebnisalon@marryme.cz
Web: www.marryme.cznajdete nás zde
     


Žerotínova 16
Nový Jičín
(1.patro)

 Otevírací doba:

Pondělí: 
Úterý:
Středa:
Čtvrtek: 
Pátek:
Sobota:
Neděle:
13:00 - 18:00                                          
13:00 - 18:00                                     
13:00 - 18:00                      
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
zavřeno
zavřeno
Mimo otevírací dobu se můžete objednat na tel. čísle: 773 220 001Důležité informace:

Na zkoušení svatebních šatů, doporučujeme, se objednat.

Zkoušení svatebních šatů je zpoplatněno částkou 200 Kč. Při rezervaci šatů nebude poplatek účtován.

Během zkoušení se Vám budeme plně věnovat. Bez naší asistence nelze šaty zkoušet. Pořadí zákazníků určujeme sami. Zákazníci, kteří u nás mají již rezervované šaty nebo jsou předem objednaní a přijdou na zkoušku, mají vždy přednost.

Během zkoušek je fotografování v salónu povoleno.

V případě, že budete chtít rezervovat šaty nebo doplňky na konkrétní termín, je nutno sepsat smlouvu o nájmu. Bez podpisu smlouvy a zaplacení rezervačního poplatku šaty nebo doplňky nerezervujeme a neblokujeme vůči ostatním zájemcům. Při rezervaci se zákazník prokáže platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti a zaplatí zálohu 50% ceny půjčovného. Doplatek se hradí při vyzvednutí věcí zákazníkem.

V případě odstoupení od smlouvy nebo nevyzvednutí šatů je záloha nevratná. Výměnu již zamluvených šatů za jiné je možno pouze po včasné předchozí domluvě. Zálohu nelze využít pro jiný účel, než je sjednán ve smlouvě.

Je potřeba, aby zákazník, který má u nás rezervované šaty, přišel v předem dohodnutém termínu na zkoušku i s vlastní obuví. U svatebních šatů probíhá tato zkouška vždy v předsvatebním týdnu. Na této zkoušce si může zákazník vyzkoušet a vybrat doplňky. Pokud je potřeba a lze je na daných šatech provést, provádí se na této zkoušce i drobné úpravy, které jsou v ceně nájemného.

Doba pronájmu za danou cenu nájemného je na 3 až 5 dní včetně dne vyzvednutí a dne vrácení. V případě státního svátku, nebo dovolené se o tyto dny lhůta bezplatně prodlužuje. Šaty, doplňky nebo dekorace se vyzvedávají den před plánovanou akcí a vrací se následující pracovní den po nebo k datu dle sepsané smlouvy.


Pokud zákazník nedodrží termín určený k vrácení šatů a doplňků, je povinen uhradit penále ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. Po včasném informování a domluvě tolerujeme případné zpoždění vrácení šatů, doplňků nebo dekorace.

Při vyzvednutí složí zákazník kauci, u svatebních šatů 2000 Kč, u společenských šatů, obleku, čí dětských šatů 1000 Kč, u doplňků 500 Kč a u dekorací 1000 Kč. Kauce se vrací při zpětném převzetí pronajímatelem, pokud není zapůjčená věc poškozena nebo výrazně znečištěna. Při zvýšeném znečištění se kauce vrací až po vyčištění. V případě, že se prokáže poškození, propadá kauce v celé výši pronajímateli. Jsme ochotni tolerovat drobné poškození.

Při převzetí šatů, doplňků nebo dekorace je zákazník povinen si všechny věci zkontrolovat a zjistit případné závady. Na reklamace uplatňované při vrácení věci nebude brán zřetel.

Zákazník vrátí šaty a doplňky pouze běžně ušpiněné, nesmí být roztrhané, propálené, se skvrnami (např. od alkoholu, krve, trávy, bublifuků a jiné), které nelze odstranit. Zákazníkovi je zakákáno šaty jakýmkoliv způsobem upravovat nebo čistit. V případě nevrácení nebo ztráty ramínka, obalu ve  kterém Vám byly věci zapůjčeny, bude požadována náhrada ve výši 300 Kč. Dojde-li k poškození šatů, doplňků nebo dekorace, je toto nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli. V případě poškození, zničení nebo ztráty zapůjčené věci nebo její části je zákazník povinen nahradit pronajimateli všechny škody v plné výši: náklady na opravu přesahující výši kauce, náhradu hodnoty zničeného zboží; náhradu plnění dalších poškozených smluv.

Nájemce je dále povinen zaplatit pronajimateli smluvní pokuty a sankční poplatky v případě nedodržení povinnostní plynoucích ze smlouvy, nedodržení termínu vrácení pronajatého zboží nebo nedodržení termínu splatnosti náhrady škody. Bez zbytečného odkladu oznámit pronajimateli překážky bránící plnění povinností plynoucích ze smlouvy a dohodnout se na způsobu řešení.


Za pronajaté věci nese nájemce plnou odpovědnost, je povinen o ně pečovat a zacházet s nimi tak, aby na věci nevznikla škoda, a předcházet jejich poškození.

Pronajímatel je povinen zablokovat rezervované zboží vůči ostatním zájemcům na dobu nájmu dle smlouvy. Připravit rezervované zboží, včetně dohodnutých úprav, dle smlouvy a ve dni počátku nájemní lhůty je v pořádku a čisté předat nájemci oproti doplatku nájemného. Bez zbytečného odkladu oznámit nájemci neschopnost dodržet závazky dle smlouvy, poškození, nebo zničení rezervovaného zboží a dohodnout se na řešení, náhradní plnění smlouvy nebo odstoupení od smlouvy a vrácení zaplaceného rezervačního poplatku v plné výši.

V našem salónu nelze platit platebními kartami.


Těšíme se na Vaší návštěvu 

© Marry Me - svatební salón  /   Všechna práva vyhrazena  /  Powered by rbdesign.cz/ admin